Medlemmar

FREDAX

3

6

2

4

5

8

7

9

12

13

10

14

16

17

2  Joe Ericsson                                        3  Kent Lång               

4  Claes-Göran Kihlsten                       5  Ulf Lundqvist           

6  Kjell Thernquist                                 8 Sune Arfwidsson

7  Göran Hagborg                                  9 Sten Blomqvist

        13 Lennart Strand                                  10 Ove Andersson

        12  Bernt Nilsson                                    14 Jan Fager

        17  Gunnar Skoog                                      


Medlemmarna på översta raderna bildade klubben. Dessutom var Rolf Jacobsson, Poul Olsson, Agne Jengard, Åke Falk och Stig Kjellström med från början.


Under de första åren tillkom: Lennart Skarsjö, Gunnar Skoogh, Ove Andersson, Jan Fager, Urban Selstam och Lennart Strand.                       


Stig Kjellström, Poul Olsen och Lennart Skarsjö har utgått.


Vännerna Agne. Urban, Åke och Rolf har vi tvingats följa till den sista vilan. Vi bevarar dom i tacksamt minne. Deras medverkan och initiativkraft har på ett högst påtaglig sätt bidragit till att göra Fredaxklubben till den unika kamratförening den är i dag. Den 3:e fredagen i månaden går dom nog ner på "Änglakrogen" och tar sig en öl, en jäger och sjunger FREDAXvisan.


Email us: mail@demolink.org

Call us: + 800 922 1150

Copyright @ All Rights Reserved