Om FREDAX

Syftet med klubben är att ha en trevlig samvaro. Detta sker först och främst vid våra ordinarie månadsmöten den 3:e fredagen i varje månad. Under 1,5 - 2 tim tjatas det friskt medan en och annan öl och kanske någon Jäger slinker ner.

Tidigt på mötena sjungs FREDAX klubbvisa, som vår framlidne medlem Urban Selstam skaldat. Den sjungs unisont till melodin "Skånska slott och herresäten"

Vi vill alla påstå vi vill alla medge

att bäst utav dagar är fredagen tredje

då Fredaxklubbsgubbarna har samma mål

att äntligen tömma en Jägmästarskål.


Lite spel i form av en V75a och topptips hör också till.


Våra ordinarie möten har också kompletteras med diverse aktiviteter. Resor och ärtsoppa vid oktobermarknaden är lite av en tradition.                                                                         Våra möten började på restaurang Tre Galli och härefter har vi varit på ett flertal av                                                                           stadens restauranger. Nu har vi en mer permanent möteslokal på Kronogatan 22-24                                                                           hos Vänersborgs Söners Gille.


                                                                        Med tiden har det blivit några jubileer. Dessa firas oftast med en resa där nostalgin                                                                              flödar. Jubileumskväden framförs och kassören Kent brukar också i versform återge                                                                            ställningen.


                                                                       Vid senaste jubileet höll Tjalle (Claes-Göran Kihlsten) ett bejublat tal där man får följa                                                                                     utvecklingen i FREDAX och världen i övrigt under 25 år. 

 Fråga har inkommit från "Nagelbitare". Har FREDAX inga stadgar?

Tack för din fråga och självklart är svaret ja. Samtidgt bör framhållas att stadgarna är av  underordnad betydelse i en förening där HSB bestämmer. Här hittar du stadgarna.