Startsida


Medlemmar:           11

Motto:                       Gemenskap efter arbetet

Mötesdagar:             3.e fredagen i månaden

Klubbdryck:              Jägermeister

Klubblokal:               Kronogatan 22-24

Favoritlag:                IFK Vänersborg


FREDAX-KLUBBEN

Göran Hagborg ny Jägermeister. Tar emot insignierna på Fhm-avstånd av Sten Blomqvist.

Andarnas skepp

Så började det....

Hösten 1989 öppnade en ny restaurang, Tre Galli, på Sundsgatan. Vid invigningen träffades bland andra

några bankmän, revisorer, fastighetsmäklare, tandläkare m,fl. med anknytning till centrum. Frågan kom upp varför man inte som i andra länder kunde träffas efter arbetet på en öl el. dyligt. En handlingskraftig bankchef föreslog då att man skulle prova idén och träffas var tredje fredag i månaden efter arbetet. Man bestämde att träffas på Tre Galli och att sprida idén. Vid första mötet bestämdes klubbens namn till FREDAX-Klubben. Ja och på den vägen är det.